Professionele pagina

Bent u een gezondheidswerker? Abbott heeft een speciale pagina waar U volgende professionele info kan vinden:

 • Informatie die u interesseert
 • Evenementen die we voor U organiseren
 • Professionele materialen
 • Andere

U kunt u zelf al registreren in de professionele pagina. U wordt op de hoogte gebracht zodra deze actief wordt.

Login

E-mail adres:
Wachtwoord:
Onthoud mij op deze computer:
Wachtwoord vergeten?

Ik ben nog geen lid

Voornaam: *
Achternaam: *
E-mail adres: *
Wachtwoord: *
Wachtwoord (opnieuw): *
INAMI/RIZIV/APB: *
Ik wil commerciële informatie ontvangen over het nieuws van Abbott Diabetes Care:
×

AVG
Voor personen die gevestigd zijn in de EER: De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (“GDPR” - "AVG") zorgt voor de aanpassing en bijwerking van de rechten die u hebt in verband met uw persoonsgegevens en hetgeen bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken daarmee mogen en moeten doen. De verordening verplicht ons tevens tot het aan u verstrekken van de volgende informatie in aanvulling op de informatie die u al hebt ontvangen: Deze aanvullende kennisgeving annuleert en vervangt alle niet-compatibele informatie die we eerder aan u hebben verstrekt.

OVERIGE RECHTEN
De AVG introduceert nieuwe en uitgebreidere rechten in verband met uw persoonsgegevens naast de rechten die al aan u zijn meegedeeld. Deze zijn:

 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft te corrigeren of te verwijderen;
 • Het recht om u op elk moment te verzetten tegende directe marketingsactiviteit van onze kant Dit recht wordt vermeld aan het einde van elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft;
 • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met u, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het hoofdstuk over cookies van de privacyverklaring voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
 • In geval u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met uw toestemming of als onderdeel van een contract, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan u, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of op ontvangst van vergoeding voor schade die u lijdt, en;
 • Het recht om uw instemming met verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

OVERIGE INFORMATIE DIE U NODIG HEBT

 • Internationale overdracht - Het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens over moeten dragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het niveau dat door de EU wordt vereist. Om uw persoonsgegeven te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, of (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij wijzen u erop dat Abbott een gegevensoverdracht overeenkomst heeft afgesloten op basis van de EU modelcontractbepalingen voor de overdracht van uw persoonsgegevens van de EER naar derde landen, inclusief de Verenigde Staten. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de EU modelcontractbepalingen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).
 • Opslag - Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor het leveren en beschikbaar stellen aan u van de apps, services of producten waar u om hebt verzocht, of conform wettelijke vereisten, inclusief in verband met een contract of de veiligheid van een product of medische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klantendienst of de EU-DPO via de onderstaande gegevens.
 • Waarom hebben we uw gegevens nodig - Het verstrekken van persoonsgegeven aan Abbott is verplicht om te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat u met Abbott hebt afgesloten, om u een product of dienst waar u om hebt verzocht te leveren of om te voldoen aan plaatselijke EU-wetgeving, zoals wetgeving in verband met de veiligheid van een product of medische apparatuur. Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens betekent dat Abbott u het product of de dienst waar u om hebt verzocht, niet kan leveren.
 • Data Protection Officer: als u vragen hebt in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze EU DPO via http://www.eu-dpo.abbott.com/

VOOR MEER INFO KLIK HIER.

Ik accepteer

Geef ons feedbackgeneric image
FreeStyle Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt volgens de nieuwe EU GDPR/AVG-richtlijnen (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Bekijk het Privacybeleid hier.

Ok