V&A

 • Glucose zelfcontrolesysteem

 • Softwares en apps

 • Strips

 • FreeStyle

  FreeStyle
  Libre

 • FreeStyle

  FreeStyle
  Precision Neo

 • FreeStyle

  FreeStyle
  InsuLinx

 • FreeStyle

  FreeStyle
  Freedom Lite

1. Hoe groot is de sensor? Op welke diepte wordt hij ingebracht?

De sensor heeft een diameter van 35 millimeter en een hoogte van 5 millimeter. De sensor heeft een kleine, buigzame punt die 5 mm onder de huid wordt aangebracht1.

2. Met welke frequentie meet en slaat de sensor de glucosespiegel op?

De sensor meet elke minuut automatisch de glucosespiegel en slaat die elke 15 minuten op gedurende 8 uur. De laatste 8 uur van de door de sensor opgeslagen gegevens worden overgemaakt aan de meter telkens u de sensor scant met behulp van de meter.

3. Als de sensor de glucosespiegel elke 15 minuten opslaat, betekent dit dan dat ik dezelfde glucosespiegel zal bekomen als de sensor opnieuw wordt gescand tijdens hetzelfde interval van 15 minuten?

Neen, u zult het meest recente resultaat krijgen telkens u een scan uitvoert.1

4. Wat zal er gebeuren als ik vaak scans uitvoer, bijvoorbeeld elke 30 seconden?

U kunt zo vaak u wilt scans uitvoeren maar het resultaat wordt slechts elke 60 seconden geüpdatet.1

5. Waarom slaat de sensor de gegevens elke 15 minuten op? Waarom doet hij dat niet vaker?

De opslagcapaciteit van de sensor is beperkt om een fijn profiel te behouden. Om ervoor te zorgen dat de sensor 8 uur gegevens kan opslaan (de gemiddelde duur van een nacht), werd een interval van 15 minuten gekozen1

6. Hoe wordt de sensor op het lichaam aangebracht?

De FreeStyle Libre-sensor wordt aangebracht op de achterkant van uw bovenarm met behulp van een wegwerpapparaatje dat men 'applicator' noemt. Bij het aanbrengen van de sensor wordt een dun buigzaam filament (5 mm) juist onder de huid ingebracht en op zijn plaats gehouden door een klein zelfklevend kussentje1.

7. Hoeveel tijd kan de sensor worden gedragen?

De wegwerpsensor is ontworpen om gedurende maximaal 14 dagen op het lichaam bevestigd te blijven en glucosemetingen door te geven. Na 14 dagen verwijdert u de sensor door het zelfklevende kussentje weg te halen.

8. Op welk deel van het lichaam kan de sensor worden gedragen?

De sensor kan worden gedragen op de achterkant van de bovenarm.

9. Zal ik ongemak ondervinden bij het dragen van de sensor?

De sensor heeft een kleine, buigzame punt die 5 mm onder de huid wordt aangebracht1. (De dikte bedraagt ongeveer 1 mm (de dikte van enkele haren)), de meeste personen voelen de sensor dus helemaal niet terwijl ze hem dragen.

10. Hoeveel glucosemetingen kan men verkrijgen wanneer men de sensor draagt?

Terwijl u de sensor draagt kunt u zoveel glucosemetingen verkrijgen als u wilt. Om een glycemisch beeld van 24 uur te verkrijgen, moet u minstens één keer elke 8 uur een scan uitvoeren. 1

11. Is de nauwkeurigheid van de sensor constant tijdens de periode van 14 dagen dat hij wordt gedragen?

Ja, de nauwkeurigheid van de sensor blijft constant gedurende maximaal 14 dagen.1

12. Kan ik baden, douchen, zwemmen of sporten terwijl ik een sensor draag?

Ja. U kunt de sensor dragen bij het baden, douchen, zwemmen of sporten. De sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

13. Moet ik bijzonder aandacht schenken aan de sensor wanneer ik reis?

Wij raden aan om het veiligheidspersoneel bij de veiligheidscontrole in de luchthaven te verwittigen. De gebruikers kunnen doorheen de röntgenscanner gaan wanneer ze een sensor dragen. Tijdens de vlucht raden wij aan om de sensor uit te schakelen en niet te gebruiken om te scannen.

14. Wat gebeurt er met de sensor nadat hij 14 dagen werd gedragen?

Nadat hij 14 dagen werd gedragen, stuurt de sensor een bericht. De termijn die nog resteert voor het einde van de 14-daagse periode wordt weergegeven op het scherm van de meter wanneer u die inschakelt. Na die periode stopt de sensor met werken en moet hij worden vervangen door een nieuwe sensor.

15. Wat gebeurt er als ik een nieuwe sensor nodig heb vöör die periode van 14 dagen (of wanneer ik hem laat vallen)?

Nadat hij 14 dagen werd gedragen, stuurt de sensor een bericht. De termijn die nog resteert voor het einde van de 14-daagse periode wordt weergegeven op het scherm van de meter wanneer u die inschakelt. Na die periode stopt de sensor met werken en moet hij worden vervangen door een nieuwe sensor.

16. Hoe weet ik dat de sensor correct werkt?

Om te controleren of het systeem werkt, moet u gewoon de meter inschakelen en hem over de sensor bewegen om een glucosemeting te verkrijgen. Indien de sensor om een of andere reden niet werkt, zal een foutbericht op de meter verschijnen en wordt de gebruiker gevraagd om de sensor te vervangen. Als u symptomen vertoont die niet kloppen met de meting van het FreeStyle Libre-systeem of als u denkt dat uw glucosewaarde niet correct is, moet u de meting controleren door een vingerpriktest uit te voeren met behulp van een glucosemeter. Voor meer comfort is een glucosemeter FreeStyle Precision Neo geïntegreerd in de meter en kan worden gebruikt voor het meten van de glucosespiegel. Als u symptomen hebt die niet kloppen met de meting van uw glucose, raadpleeg dan uw zorgverlener.

17. Wat gebeurt er met de sensor wanneer hij gedragen worden bij temperaturen die veel hoger of veel lager zijn dan het aanbevolen temperatuurbereik?

Als de sensor stopt met werken omwille van een extreme temperatuur, zal de gebruiker een foutbericht krijgen dat meldt ‘Glucosemeting niet beschikbaar’.

18. Wat gebeurt er als de batterij van de meter leeg is? Verlies ik de glucosemetingen als de batterij van de meter leeg is?

Als de meter ontladen is, moet hij terug opgeladen worden. De glucosemetingen die opgeslagen zijn in de meter zijn echter niet verloren. De meter moet volledig terug opgeladen worden. Het duurt ongeveer 3 uur vooraleer de meter volledig terug opgeladen is wanneer de batterij volledig leeg was.

19. Hoe vaak moet de meter terug opgeladen worden?

Bij normaal gebruik kan de meter gedurende ongeveer 7 dagen worden gebruikt vooraleer hij terug moet worden opgeladen. Wanneer de batterij terug moet worden opgelaten, verschijnt op de meter een bericht ‘Batterij bijna leeg’. Op de meter geeft een batterijpictogram de levensduur van de batterijen aan.

20. Wat gebeurt er indien ik de meter gedurende 8 uur niet langs de sensor beweeg?

De oudste glucosemetingen zullen verloren gaan indien de meter niet minstens één keer langs de sensor wordt bewogen gedurende een periode van 8 uur. Bijvoorbeeld, als u de meter voor de scanner beweegt om 13 uur en daarna opnieuw om 22 uur dan verliest u de glucosegegevens tussen 13 uur en 14 uur.

21. Is er gevaar voor overlapping van de glucosemetingen indien ik de meter meerdere keren langs de sensor beweeg gedurende 8 uur?

De meter is voldoende intelligent om voor elke scan de nieuwe gegevens te bepalen en een gegeven niet twee keer te tellen.

22. Welke talen zijn beschikbaar op de meter?

De talen van de meter zijn eigen aan elk land en verschillen dus van land tot land.

23. Schakelt de meter zich automatisch uit?

Voor de meeste schermen gaat de meter in wachtstand na 45 seconden. Tijdens een test met een teststrookje schakelt het scherm dat het resultaat toont, zich uit wanneer het teststrookje verwijderd wordt1.

24. Heb ik nood aan een afzonderlijke glucosemeter wanneer ik het FreeStyle Libre-systeem gebruik?

Nee. Voor uw comfort werd een FreeStyle Precision Neo-glucosemeter geïntegreerd in de meter en die kan worden gebruikt voor het meten van de bloedglucose.

25. Kan het FreeStyle Libre-systeem een insulinedosis berekenen op het ogenblik van de maaltijd?

Ja, het systeem kan een insulinedosis berekenen op het ogenblik van de maaltijd wanneer u de geïntegreerde glucosemeter gebruikt, want deze beschikt over een geïntegreerde calculator voor het berekenen van de insulinedoses.

26. Hoe berekent het FreeStyle Libre-systeem een insulinedosis?

De insulinecalculator gebruikt de parameters die ingevoerd werden in de insulinecalculator in een van de twee instellingen (Eenvoudig of Geavanceerd); deze functionaliteit vereist een goede kennis van het gebruik van insuline en moet worden ingesteld door een arts of verpleegkundige. Met behulp van de ingevoerde parameters, de glucosewaarde verkregen door de geïntegreerde glucosemeter en informatie over koolhydraten (in gram of porties) gegeven door de gebruiker, berekent de insulinecalculator de voorgestelde insulinedosis.

27. Werkt de insulinecalculator met alle insulinetypes?

Neen, de calculator kan enkel de snelwerkende insulinedoses (prandiaal of ultrasnel) berekenen. De insulinecalculator moet door een arts of een verpleegkundige ingesteld worden.

28. Wat is het verschil tussen de instellingen 'Eenvoudig' en 'Geavanceerd' van de insulinecalculator?

De instelling 'Eenvoudig’ is bedoeld voor gebruikers die een vaste dosis snelwerkende insuline gebruiken vóór de maaltijden. De instelling 'Geavanceerd’ is bedoeld voor gebruikers die de koolhydraten (in gram of porties) tellen of die een correctiefactor gebruiken om de snelwerkende insulinedoses aan te passen op het ogenblik van de maaltijden. De insulinecalculator moet door een arts of een verpleegkundige worden ingesteld.

29. Kan ik bloedketonen meten met het FreeStyle Libre-systeem?

U kunt de geïntegreerde glucosemeter gebruiken om uw ketonemie te meten, ook als u geen sensor draagt. Gebruik voor het testen van ketonen alleen bloedmonsters uit de vingertop. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van de doseringselektroden vooraleer de geïntegreerde meter te gebruiken.

30. Wat is het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem?

Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem is een nieuwe praktische manier om discreet de glucose te bepalen. Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem biedt een volledig glykemisch beeld en toont de actuele glucosespiegel en de evolutie ervan in 1 seconde door gewoon de meter langsheen de sensor de bewegen. Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem is uitzonderlijk, want het biedt, door gewoon even de meter over de sensor te bewegen, een volledig glykemisch beeld met uw actuele glucosespiegel, de glucosegegevens van de laatste 8 uur en een trendpijl die aangeeft of de glucosewaarde stijgt, daalt of stabiel blijft.

31. Wat is het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring-systeem?

Het FreeStyle Libre-systeem bestaat uit twee elementen:
De FreeStyle Libre-sensor: een kleine sensor die na 14 dagen wordt weggegooid en die op de achterkant van de bovenarm wordt gedragen. Hij meet dag en nacht voortdurend de glucosespiegel en slaat die op gedurende 8 uur. Telkens de gebruiker de meter over de sensor beweegt, worden de glucosemetingen overgedragen aan de meter.
De FreeStyle Libre-meter: een compacte en draagbare meter die de glucosespiegel weergeeft en de glucosegegevens van maximaal 90 dagen opslaat. Wanneer de meter over de sensor wordt bewogen, geeft hij de huidige glucosespiegel weer, de gegevens van de laatste 8 uur en een trendpijl (die aangeeft of de glucosewaarde stijgt, daalt of stabiel blijft)1.
Om de glucosespiegel te verkrijgen volstaat het om gedurende 1 seconde de meter over de sensor te bewegen. Deze eenvoudige scan geeft u meer informatie dan de bloedglucosemonitoring uitgevoerd met een klassieke glucosemeter en er zijn geen routinematige vingerprikken nodig2.

32. Wat betekent 'Flash'?

Flash illustreert het feit dat de gebruikers zeer snel hun glucosespiegel kunnen verkrijgen door gewoon met de meter over de sensor te bewegen. Dit Flash-bloedglucosemonitoringsysteem biedt diabetespatiënten en hun zorgverleners de mogelijkheid om een onmiddellijk beeld te krijgen van de glucosespiegel.

33. Hoe werkt het FreeStyle Libre-systeem?

Om de glucosespiegel te verkrijgen volstaat het om gedurende 1 seconde de meter over de sensor te bewegen. Deze eenvoudige scan geeft u meer informatie dan de bloedglucosemonitoring uitgevoerd met een klassieke glucosemeter en er zijn geen routinematige vingerprikken nodig1. Het FreeStyle Libre-systeem biedt eveneens software aan die korte rapporten kan genereren met een duidelijke analyse van uw glucosespiegel.

34. Moet het FreeStyle Libre-systeem gekalibreerd worden?

Neen, het FreeStyle Libre-systeem wordt gekalibreerd tijdens de fabricage, u moet dit dus niet doen. De sensor wordt geactiveerd door hem te scannen en begint na een uur te werken en automatisch de glucosespiegel op te slaan.

35. Wat is het verschil tussen de Flash -bloedglucosemonitoring en de bloedglucosemeting?

De klassieke bloedglucosemeting geeft de gebruikers de glucoseresultaten van verschillende tijdpunten. De gebruikers krijgen geen informatie over de evolutie van hun glucosespiegel en de toekomstige trends. Zonder deze informatie kunnen belangrijke glucoseschommelingen – hypo- en hyperglykemieën – gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Het FreeStyle Libre-systeem is een nieuwe manier om de glucosemetingen te verkrijgen. Hiermee kan de gebruiker zijn huidige glucosewaarde verkrijgen door de meter eenvoudig even langs de sensor te bewegen en het systeem biedt ook een volledig beeld van de schommelingen in glucose.

36. Kan het FreeStyle Libre-systeem worden gebruikt bij kinderen?

Ja, het FreeStyle Libre Flash-glucosemonitoringsysteem is aangewezen voor het meten van de glucosespiegel in interstitiële vloeistof bij personen met diabetes mellitus. De indicatie voor kinderen in de leeftijd van leeftijd 4 tot 17 jaar is beperkt tot degenen die worden begeleid door een verzorger die ten minste 18 jaar oud is.

37. Hoe moeten de wegwerpelementen worden verwijderd, bijvoorbeeld de sensor en applicator?

Alle gebruikte elementen van het systeem, met inbegrip van de sensor, kunnen worden verwijderd volgens de plaatselijke methoden voor afvalverwijdering.

38. Hoe moet het FreeStyle Libre-systeem worden opgeslagen?

De meter moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen -20 °C en 60 °C1.
De sensor moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 4 °C en 30 °C1.

39. Wat is een trendpijl? Hoe werkt hij? Welke informatie geeft die pijl?

Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem geeft een trendpijl weer voor elke bloedglucosemeting; deze pijl geeft u een indicatie van de richting die uw glucose opgaat en de snelheid waarmee de glucose evolueert. Zo kent u op elk ogenblik niet alleen uw huidige bloedglucosewaarde, maar ook de richting waarin die evolueert. Volgens de oriëntatie van de trendpijl kunt u te weten komen of uw glucosespiegel stijgt, daalt of stabiel blijft en zo de juiste beslissingen nemen.

40. Waarom heeft het systeem een opstartijd van 1 uur?

Abbott Diabetes Care wil de veiligheid van zijn producten garanderen voor de gebruiker. Na het inbrengen moeten de sensor en het lichaam in evenwicht komen (of gewoon raken aan elkaar). Ons ondezoek toonde aan dat het niet altijd gemakkelijk is om de glucose in het lichaam nauwkeurig te meten indien dit evenwicht nog niet is ontstaan. Wij laten het systeem dus in evenwicht komen gedurende 1 uur om er zeker van te zijn dat het de juiste glucosespiegel zal geven.

41. Wat is de meting van glucose in de interstitiële vloeistof?

Het voortdurend meten van de glucosespiegel in uw lichaam kan op verschillende manieren gebeuren: ofwel in het bloed, dit noemt men glykemie, gerealiseerd met een glucosemeter, ofwel in de interstitiële vloeistof. Dit is de vloeistof die zich tussen uw cellen bevindt en hierbij wordt gebruik gemaakt van een sensor die onder de huid wordt aangebracht. Wanneer u op hetzelfde moment uw glykemie meet en vergelijkt met de glucosemeting die u verkrijgt via interstitiële vloeistof, dan zult u waarschijnlijk twee verschillende resultaten zien omdat er een verschil van 5 tot 10 mn is tussen het glucosegehalte in het bloed en het glucosegehalte in de interstitiële vloeistof. Indien het systeem echter wijst op een hypoglykemie of een naderende hypoglykemie, of indien de symptomen niet overeenstemmen met de meting door het systeem, is het nodig om een vingerpriktest uit te voeren met behulp van een glucosemeter.

1 Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
2 U moet een vingerpriktest met een glucosemeter uitvoeren tijdens periodes van snel veranderende glucosespiegels, wanneer de interstitiële glucosegehaltes een onnauwkeurige weergave kunnen zijn van de bloedglucosespiegels, als het systeem hypoglykemie of dreigende hypoglykemie meldt of als symptomen niet kloppen met de metingen van het systeem.

1. Welke teststrips moet ik gebruiken met de FreeStyle Precision Neo-meter?

FreeStyle Precision Neo is alleen bedoeld voor gebruik met FreeStyle Precision-teststrips.

2. Wat zit er in de FreeStyle Precision Neo-kit?

 1. - 1 FreeStyle Precision Neo-glucosemeter
 2. - 1 prikapparaat
 3. - 10 lancetten
 4. - 1 draagtas
 5. - 1 gebruikershandleiding

3. Heb ik een voorschrift nodig om FreeStyle Precision-elektroden te kopen?

FreeStyle Precision-elektroden zijn zonder voorschrift verkrijgbaar.

4. Waar kan ik een FreeStyle Precision Neo Meter en FreeStyle Precision-strips kopen?

De FreeStyle Precision Glucosemeter en FreeStyle Precision-strips zijn verkrijgbaar bij de apotheek of bij de diabetesconventie. Vraag uw apotheker of diabeteseducator!

5. Hoe werken de trendindicatorpijlen op het FreeStyle Precision Neo-systeem?

Als de bloedglucose lager is dan 70 mg/dL, verschijnt een rode pijl omlaag. U ziet een knipperende rode pijl na 2 lage waarden in dezelfde periode van 3 uur en 5 dagen. Omgekeerd, als een bloedglucoseresultaat groter is dan 240 mg/dl, verschijnt een gele pijl. U zult een gele pijl zien knipperen na 3 hoge meetwaarden in dezelfde 3-uur durende periode van 5 dagen. U hoeft geen trendindicatoren te activeren omdat ze automatisch worden ingeschakeld.

6. Kan de FreeStyle Precision Neo worden gebruikt voor testen op alternatieve huidzones?

Het FreeStyle Precision Neo-systeem is alleen bedoeld voor vingerafdrukken en is niet bedoeld voor gebruik op andere huidzones.

7. Moet ik mijn meter registreren en profiteren van de garantie?

U hoeft uw meter niet te registreren voor garantiedekking. U komt automatisch in aanmerking voor de beperkte garantie. Bewaar gewoon uw aankoopbewijs. Als u problemen ondervindt met uw meter of als u in de toekomst hulp wilt ontvangen, belt u met de klantenservice, die elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur beschikbaar is, vanuit België op 0800 167 72, vanuit Luxemburg op 8002 54 87 en vanuit het buitenland op 0032 800 167 72.

8. Wat is het glucoseresultaatbereik voor het FreeStyle Precision Neo-systeem?

Het bereik van glucoseresultaten voor het systeem is 20 - 500 mg/dL.

9. Kan ik de resultaten van mijn FreeStyle Precision Neo downloaden naar een gegevensbeheersysteem?

Ja, de meter is compatibel met LibreView - een gratis websysteem waarmee u gemakkelijk gegevens van uw meter kunt downloaden om gemakkelijk leesbare rapporten te bekijken, af te drukken en te e-mailen. Om metingen van uw meter naar LibreView te downloaden, moet u een universele micro USB-kabel gebruiken.

1. Welke teststrips moet ik gebruiken met de FreeStyle InsuLinx-meter?

FreeStyle InsuLinx is alleen ontworpen voor gebruik met FreeStyle Lite-teststrips.

2. Wat zit er in de FreeStyle InsuLinx kit?

 1. - 1 FreeStyle InsuLinx-glucosemeter
 2. - 1 prikapparaat
 3. - 1 micro usb-kabel
 4. - 10 lancetten
 5. - 1 draagtas
 6. - 1 gebruikershandleiding

3. Kan FreeStyle InsuLinx worden gebruikt voor testen op alternatieve huidzones?

Het FreeStyle InsuLinx-systeem is uitsluitend bedoeld voor vingerafdrukken en is niet bedoeld voor gebruik op andere huidzones.

4. Waar kan ik een FreeStyle InsuLinx-meter en FreeStyle Lite-strips kopen?

De FreeStyle InsuLinx-glucosemeter en FreeStyle Lite-strips zijn alleen beschikbaar via uw diabetesconventie. Vraag het aan je diabeteseducator!

5. Moet ik mijn meter registreren en hoe krijg ik de garantie?

U hoeft uw meter niet te registreren voor garantiedekking. U komt automatisch in aanmerking voor de beperkte garantie. Bewaar gewoon uw aankoopbewijs. Als u problemen ondervindt met uw meter of als u in de toekomst hulp wilt ontvangen, belt u met de klantenservice, die elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur beschikbaar is, vanuit België op 0800 167 72, vanuit Luxemburg op 8002 54 87 en vanuit het buitenland op 0032 800 167 72.

6. Wat is het bereik van glucoseresultaten voor het FreeStyle InsuLinx-systeem?

Het bereik van glucoseresultaten voor het systeem is 20 - 500 mg / dL.

7. Kan ik de resultaten van mijn FreeStyle InsuLinx downloaden naar een gegevensbeheersysteem?

Ja, de meter is compatibel met LibreView - een gratis websysteem waarmee u gemakkelijk gegevens van uw meter kunt downloaden om gemakkelijk leesbare rapporten te bekijken, af te drukken en te e-mailen. Om metingen van uw meter naar LibreView te downloaden, moet u een universele micro USB-kabel gebruiken.

8. Hoe werkt ZipWik-technologie op FreeStyle Lite-strips?

De conische ZipWik-lipjes werken door de oppervlaktespanning van het bloedmonster (meniscus) te verbreken, waardoor een eenvoudige bloedtoevoer en snelle absorptie op de teststrip mogelijk is. Het resultaat is een eenvoudig te gebruiken teststrip die ontworpen is om de algehele glucosetestervaring te verbeteren.

9. Is kalibratie vereist met de FreeStyle Lite-strips?

FreeStyle Lite-strips hoeven niet te worden gekalibreerd.

1. Welke teststrips moet ik gebruiken met de Freedom Lite FreeStyle-meter?

FreeStyle Freedom Lite is alleen ontworpen voor gebruik met FreeStyle Lite-teststrips.

2. Wat zit er in de FreeStyle Freedom Lite-kit?

 1. - 1 FreeStyle Freedom Lite-meter
 2. - 1 prikapparaat
 3. - 10 lancetten
 4. - 1 draagtas
 5. - 1 gebruikershandleiding

3. Kan FreeStyle Freedom Lite worden gebruikt voor testen op alternatieve huidzones?

Het FreeStyle Freedom Lite-systeem is alleen bedoeld voor vingerafdrukken en is niet bedoeld voor gebruik op andere huidzones.

4. Waar kan ik een FreeStyle Freedom Lite-meter en FreeStyle Lite-strips kopen?

De FreeStyle Freedom Lite-meter en FreeStyle Lite-strips zijn verkrijgbaar bij de apotheek of bij de diabetesconventie. Vraag uw apotheker of diabeteseducator!

5. Moet ik mijn meter registreren en hoe krijg ik de garantie?

U hoeft uw meter niet te registreren voor garantiedekking. U komt automatisch in aanmerking voor de beperkte garantie. Bewaar gewoon uw aankoopbewijs. Als u problemen ondervindt met uw meter of als u in de toekomst hulp wilt ontvangen, belt u met de klantenservice, die elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur beschikbaar is, vanuit België op 0800 167 72, vanuit Luxemburg op 8002 54 87 en vanuit het buitenland op 0032 800 167 72.

6. Wat is het bereik van glucoseresultaten voor het FreeStyle Freedom Lite-systeem?

Het bereik van glucoseresultaten voor het systeem is 20 - 500 mg / dL.

7. Kan ik de resultaten van mijn FreeStyle Freedom Lite downloaden naar een gegevensbeheersysteem?

Ja, de meter is compatibel met LibreView - een gratis websysteem waarmee u gemakkelijk gegevens van uw meter kunt downloaden om gemakkelijk leesbare rapporten te bekijken, af te drukken en te e-mailen. Om metingen van uw meter naar LibreView te downloaden, moet u een universele micro USB-kabel gebruiken.

8. Hoe nauwkeurig zijn de FreeStyle Lite-teststrips?

FreeStyle Lite-teststrips zijn correct. FreeStyle Lite-teststrips met GDH-FAD-chemie minimaliseren de interferentie van 22 veel voorkomende stoffen, zoals paracetamol, ascorbinezuur (vitamine C), urinezuur, maltose en galactose.

9. Hoe werkt ZipWik-technologie op FreeStyle Lite-strips?

De conische ZipWik-lipjes werken door de oppervlaktespanning van het bloedmonster (meniscus) te verbreken, waardoor een eenvoudige bloedtoevoer en snelle absorptie op de teststrip mogelijk is. Het resultaat is een eenvoudig te gebruiken teststrip die is ontworpen om de algehele glucosetestervaring te verbeteren.

10. Is kalibratie vereist met de FreeStyle Lite-strips?

FreeStyle Lite Strips hoeven niet te worden gekalibreerd.

 • FreeStyle

  LibreView

 • FreeStyle

  FreeStyle Libre
  Software

 • FreeStyle

  FreeStyle
  Auto-Assist 2.0

1. Waarom zou ik me registreren voor het LibreView-systeem?

Met het LibreView-systeem kan u duidelijke, gemakkelijk te begrijpen glucoserapporten aanmaken en ze delen met uw zorgverlener. Het is gratis en duurt slechts een minuut om te registreren en aan de slag te gaan.

Om LibreView te gebruiken, sluit u uw glucosemonitor aan op een Windows-computer met een internetverbinding en meldt u zich aan om de instructies op het scherm te volgen om gegevens te uploaden. Uw glucosegegevens worden veilig opgeslagen in de cloud waar u ze kunt delen met uw arts.

LibreView werkt ook met het FreeStyle Libre-systeem en de FreeStyle LibreLink Mobile App waar deze producten beschikbaar zijn.

2. Zijn mijn gegevens beveiligd?

Ja, uw LibreView-account is HIPAA-conform en beschermd door robuuste versleuteling. We voeren regelmatig externe audits uit om na te gaan dat uw gegevens veilig zijn.

3. Hoe ga ik aan de slag met LibreView?

Start het registratieproces hier. Bevestig dat u zich registreert voor een persoonlijke account en klik daarna op 'Doorgaan'. Volg de vragen op het scherm om uw land van verblijf te selecteren, stem in met de Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring en vul een kort registratieformulier in. Nadat u uw e-mailadres hebt geverifieerd, bent u klaar om zich aan te melden en glucosegegevens naar LibreView te uploaden.

4. Hoe maak een LibreView account aan?

U kunt een patiëntenaccount aanmaken voor uzelf via een e-mailuitnodiging die u ontvangt van uw zorgverlener of op de LibreView-website. Beide opties zijn gratis en duren minder dan een minuut.

Optie 1: Via een e-mailuitnodiging
Als u een e-mail hebt ontvangen van uw zorgverlener die u uitnodigt om een LibreView-account aan te maken, klikt u eenvoudigweg op de link in de e-mail en u wordt gevraagd om een kort registratieformulier in te vullen. Als u toestemming geeft tijdens het registratieproces, worden uw glucosegegevens automatisch gedeeld met uw zorgverlener telkens dat u uw meter1 uploadt of telkens dat u uw FreeStyle Libre sensor scant2.

Optie 2: Via de LibreView website
U kunt ook een account rechtstreeks aanmaken op de website.

Stap 1: Voer uw e-mail in and klik op 'Registreren'
Ga naar www.libreview.com zoek de knop 'Registreren' en selecteer deze.

Stap 2: Selecteer accounttype
Kruis het vakje aan om te bevestigen dat u zich registreert voor een patiëntaccount en klik daarna op 'Doorgaan'.

Stap 3: Selecteer uw land
Kies uw land van verblijf.

Stap 4: Accepteer de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring
Lees de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring. Klik op 'Akkoord'.

Stap 5: Maak uw account aan
Om uw account aan te maken, vult u een kort registratieformulier in en selecteer een wachtwoord. Wachtwoorden moeten 8 tot 36 tekens lang zijn en minstens één hoofdletter, één kleine letter en een cijfer omvatten.

Wanneer u alle velden hebt ingevuld, klikt u op de knop 'Volgende'.

NB: Als u deze account aanmaakt namens een kind, wordt u ook gevraagd om een kort formulier in te vullen met uw naam en contactgegevens.

Stap 6:Verifieer e-mail om uw account aan te maken
Ga naar uw e-mail en klik op 'E-mail controleren' om het aanmaken van uw account af te ronden.

5. Accountinstellingen bekijken/bewerken?

Om uw accountinstellingen te wijzigen, meldt u zich aan op uw LibreView account en opent u het zijmenu, en klik op de link 'Accountinstellingen'.

Stap 1: Open het zijmenu
Klik op het navigatiesymbool in de rechterbovenhoek om het zijmenu te openen.

Stap 2: Klik op "Accountinstellingen"

Stap 3: Klik op de tabbladen om de huidige instellingen te zien

U vindt al uw huidige instellingen onder deze vier tabbladen:

• Profiel-Naam and aanmeldinformatie.
• Voorkeuren-Datumindeling, taalvoorkeuren..., etc.
• Mijn praktijken-Lijst van alle zorgpraktijken met dewelke u uw rapporten deelt. U kunt praktijken op elk moment toevoegen aan of verwijderen van deze lijst om uw voorkeuren voor delen te wijzigen.
• Mijn meters-Glucosemeters verbonden met uw account.

Stap 4: Bewerk uw instellingen
Klik op 'Opslaan' wanneer u klaar bent.

6. Werkt mijn meter met het LibreView-systeem?

Patiënten kunnen de volgende glucosemeters van Abbott Diabetes Care uploaden:
• FreeStyle Libre
• FreeStyle LibreLink mobiele app
• FreeStyle Freedom
• FreeStyle Freedom Lite
• FreeStyle Lite
• FreeStyle InsuLinx
• Freestyle Precision Xtra
• Freestyle Precision Neo


Opmerking: sommige apparaten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.

7. Hoe upload ik glucosegegevens?

Meldt u aan op uw LibreView-account en klik op de knop 'Uploaden'. Sluit daarna het ene uiteinde van de kabel aan op uw apparaat en het andere uiteinde van de kabel op uw computer. Als dit de eerste keer is dat u uploadt naar deze computer, wordt u gevraagd om software te installeren waarmee uw apparaat kan communiceren met het webgebaseerd-systeem.

NB: Als u de FreeStyle LibreLink mobiele applicatie gebruikt om glucose te controleren, worden uw gegevens automatisch naar LibreView geüpload telkens dat u uw FreeStyle Libre sensor scant. * De FreeStyle LibreLink mobiele app en het FreeStyle Libre-systeem zijn niet overal beschikbaar waar LibreView is uitgegeven.

8. Wat gebeurt er als ik één meter gebruikt?

U kunt rapporten aanmaken die gegevens combineren van verschillende Abbott Diabetes Care-meters in het LibreView-systeem.

9. Werkt het LibreView-systeem met insulinepompen?

U kunt rapporten aanmaken die gegevens combineren van verschillende Abbott Diabetes Care-meters in het LibreView-systeem.

10. Op welke Windows besturingssystemen/browsers kan ik het LibreView-systeem gebruiken?

LibreView wordt ondersteund in de volgende browsers op Windows 7 of hoger computers:

• Microsoft Internet Explorer 10 of hoger
• Google Chrome release 37.0 of hoger
• Mozilla Firefox release 32.0 of hoger


LibreView-gegevens kunnen ook worden bekeken op mobiele toestellen met iOS 6 of hoger. Minimale systeemvereisten voor Windows 7 zijn een 550MHz Pentium 3, 512MB DRAM, 2G harde schijf en USB 2.0.

11. Hoe verifieer ik de huidige versie van mijn internetbrowser?

Start uw internetbrowser (Internet Explorer, Chrome, of Firefox), en:

Voor Internet Explorer: zoek en selecteer het "tandwiel". Selecteer daarna "Over internet explorer". Dit toont de huidige gebruikte versie.
Voor Chrome: zoek en selecteer het pictogram "gestapelde staaf". Selecteer daarna "Help en over" om de huidige versie te zien.
Voor Firefox: Klik op de menubalk, klik op het Firefox menu en selecteer "Over Firefox." Het versienummer wordt onder de Firefox naam vermeld.

12. Hoe download ik de laatste versie van de stuurprogramma's van het LibreView-apparaat?

Selecteer het glucosemeterpictogram op de pagina 'Een meter uploaden'. Hiermee wordt de laatste versie van de stuurprogramma's van het LibreView-apparaat gedownload.

13. Hoe mijn account koppelen ?

Als u wilt dat uw arts, verpleegkundige, of andere zorgverlener constant toegang heeft tot uw actuele glucosegegevens, volgt u de instructies hieronder. Nadat uw account is verbonden met de juiste praktijkaccount, heeft uw zorgverlener automatisch toegang tot uw glucosegegevens iedere keer als u uw glucosemonitor upload naar het LibreView-systeem.

Stap 1: Vraag de "Praktijk-id" van uw arts
Een praktijk-id is een code met 8-16 tekens die uniek is voor de LibreView-account van uw zorgverlener. Dit wordt gegenereerd nadat uw zorgverlener de praktijkfunctie inschakelt in zijn/haar account.

Vraag uw zorgverlener om u hun LibreView praktijk-id te geven zodat u het account kan koppelen (Als ze hun LibreView praktijk-id niet kennen, kunnen ze dit vinden onder de rubriek"Praktijkinfo" wanneer ze zich aanmelden in hun LibreView-account.)

Stap 2: Open het zijmenu
Meldt u aan bij uw LibreView-account en klik op het navigatiepictogram bovenaan rechts om het zijmenu te openen.

Stap 3: Klik op "Accountinstellingen"

Stap 4: Klik op het tabblad 'Mijn praktijken'

Stap 5: Voer de Praktijk-id in en klik op 'Toevoegen'
Voer de Praktijk-id van uw zorgverlener in het verstrekte veld in en klik op de knop 'Toevoegen'.

U ziet de praktijk van uw zorgverlener of de naam van de kliniek in uw praktijklijst op dit scherm. Dit betekent dat u het account hebt verbonden en uw zorgverlener nu toegang heeft tot al uw glucose-uploads.3

U kunt uw account koppelen met meerdere praktijken. U kunt ook een praktijk op elk moment verwijderen door te klikken op de rode link Verwijderen.

14. Hoe de naam bewerken?

Als uw naam om een bepaalde reden incorrect werd ingevoerd in het LibreView-systeem, kunt u uw naam bewerken door u aan te melden bij uw LibreView-account en uw bewerkingen uit te voeren in 'Accountinstellingen'.

Stap 1: Open het zijmenu
Meldt u aan bij uw LibreView-account en klik op het navigatiepictogram bovenaan rechts om het zijmenu te openen.

Stap 2:Klik op 'Accountinstellingen'


Stap 3: Voer uw juiste naam in
In het open tabblad 'Profiel' voert uw bewerkingen in in de velden 'Naam' en klik vervolgens op 'Opslaan'.

15. Hoe uw meter verwijderen?

Wanneer u een glucosemonitoringapparaat (of "meter") uploadt naar uw LibreView-account, wordt dit automatisch verbonden met uw account. Als u stopt met het gebruiken van deze meter en niet langer verbonden wilt zijn met uw account, kunt u deze verwijderen op het scherm 'Mijn meters' in uw 'Accountinstellingen'.

Stap 1: Open het zijmenu
Meldt u aan bij uw LibreView-account en klik op het navigatiepictogram bovenaan rechts om het zijmenu te openen.

Stap 2: Klik op 'Accountinstellingen'


Stap 3: Klik op 'Mijn meters'
Klik in dit scherm op het tabblad 'Mijn meters' om een lijst te zien van alle glucosemeetsystemen die momenteel met uw account zijn verbonden.

Stap 4: Klik op 'Verwijderen'
Klik op de rode link 'Verwijderen' naast de meter die u wilt verwijderen.

Alle wijzigingen die u uitvoert,n worden automatisch opgeslagen in uw account.

16. Hoe de tijd- en datumindeling wijzigen?

Om de indeling te wijzigen waarin de tijd en data verschijnen in het LibreView-systeem, voert u uw bewerkingen uit op het scherm 'Voorkeuren'.

Stap 1: Open het zijmenu
Meldt u aan bij uw LibreView-account en klik op het navigatiepictogram rechtsboven om het zijmenu te openen.

Stap 2: Klik op 'Accountinstellingen'


Stap 3: Klik op 'Voorkeuren'


Stap 4: Voer uw wijzigingen uit en klik op 'Opslaan'
Gebruik de vervolgkeuzemenus voor 'Datumindeling' en 'Tijdsindeling' om uw wijzigingen uit te voeren. Alle wijzigingen die u uitvoert worden in uw account opgeslagen wanneer u op 'Opslaan' klikt.

17. Hoe mijn account verwijderen?

Als u niet van plan bent om uw LibreView-account in de toekomst te gebruiken en deze wilt verwijderen, gaat u naar uw 'Accountinstellingen' en klikt u op 'Account verwijderen'.

Stap 1: Open het zijmenu
Meldt u aan bij uw LibreView-account en klik op het navigatiepictogram rechtsboven om het zijmenu te openen.

Stap 2: Klik op 'Accountinstellingen'

Stap 3: Klik op 'Account verwijderen'

Step 4: Bevestig 'Account Verwijderen'
U wordt gevraagd om te bevestigen of u uw account wilt verwijderen. Wanneer u deze stap bevestigt, wordt uw account verwijderd. Dit betekent dat u zich niet langer kan aanmelden bij LibreView om uw glucosegegevens te uploaden of uw rapporten te openen.

Belangrijk: Als u de FreeStyle LibreLink mobiele app4 gebruikt om uw glucose te controleren, kunt u na het verwijderen van uw account in het LibreView-systeem niet langer de app gebruiken.

18. Hoe upload ik glucosegegevens ?

Meldt u aan op uw LibreView-account en klik op de knop 'Uploaden'. Sluit daarna het ene uiteinde van de kabel aan op uw apparaat en het andere uiteinde van de kabel op uw computer. Als dit de eerste keer is dat u uploadt naar deze computer, wordt u gevraagd om software te installeren waarmee uw apparaat kan communiceren met het webgebaseerd-systeem.

NB: Als u de FreeStyle LibreLink mobiele applicatie gebruikt om glucose te controleren, worden uw gegevens automatisch naar LibreView geüpload, telkens dat u uw FreeStyle Libre sensor scant. * De FreeStyle LibreLink mobiele app en het FreeStyle Libre-systeem zijn niet overal beschikbaar waar LibreView is uitgegeven.

19. Hoe maak ik een rapport aan ?

Wanneer u uw gegevens in het LibreView-systeem uploadt, gaat u direct naar uw scherm met de glucosegeschiedenis. Klik om meer gedetailleerde rapporten te bekijken op de knop ‘Volledige rapporten bekijken’.

20. Hoe deel ik rapporten ?

U kunt een PDF van uw rapporten naar uw zorgteam e-mailen door op de knop ‘E-mail’ te klikken wanneer u uw rapporten bekijkt. U kunt uw rapporten ook met uw zorgverlener delen door uw LibreView-account met uw zorgpraktijk te verbinden. Klik op het pictogram navigatie bovenaan rechts het scherm. Wanneer het zijmenu wordt geopend, selecteert u ‘Accountinstellingen’. Klik daarna op het tabblad ‘Mijn praktijken’ en voer de praktijk-ID van uw zorgverlener in om uw gegevens te delen. (U moet uw zorgverlener naar zijn/haar LibreView praktijk-ID vragen om accounts te kunnen verbinden.)

U kunt rapporten delen met zoveel mensen dat u wilt.

21. Kan ik stoppen met het delen van mijn gegevens ?

Ja, met het LibreView-systeem controleert u wanneer en hoe u uw gegevens deelt. Als u wilt stoppen met het delen van uw gegevens met een bepaalde praktijk (als u bijvoorbeeld een andere arts hebt), meldt u zich aan bij uw LibreView-account en klikt u op het navigatiepictogram in de rechterbovenhoek. In het zijmenu selecteert u 'Accountinstellingen'. Klik op het tabblad 'Mijn praktijken' en klik op 'Verwijderen' voor de praktijk met dewelke u niet langer uw gegevens wilt delen.

22. Hoe het datumbereik van rapporten wijzigen ?

Om het datumbereik op glucoserapporten te wijzigen, opent u het venster 'Rapportinstellingen' op het scherm gedetailleerde rapporten en stelt u een einddatum en tijdsperiode in.

Stap 1: Uw glucosegegevens uploaden
Als u niet zeker bent hoe u upload van uw glucosemeter, volgt u de instructies voor uw specifiek apparaat: Uploaden van een glucosemeter

Stap 2: Klik op 'Volledige rapporten bekijken'.
Op het scherm met de glucosgeschiedenis klikt u op de knop 'Volledige rapporten bekijken'.

Stap 3: Klik op 'Rapportinstellingen'
U ziet nu een scherm met uw gedetailleerde rapporten. Klik op de knop 'Rapportinstellingen' om een venster met al uw rapportinstellingen te openen.

Stap 4 : Selecteer uw einddatum
Kies een einddatum uit de verstrekte vervolgkeuzemenu. (Als u 'Laatste upload' kiest, wordt uw rapport met de meest recent beschikbare gegevens getoond.)

Stap 5: Bewerk tijdsperiodes voor elk individueel rapport
De standaard tijdsperiode voor rapporten is twee weken, maar u kunt een andere tijdsperiode kiezen voor elk individueel rapport door te klikken op het vervolgkeuzemenu 'tijdsperiode' bij dat rapport.

Stap 6: Klik op 'Rapporten Genereren'
Wanneer u al uw rapportselecties hebt gedaan, klikt u op de knop 'Rapporten genereren' in de rechteronderhoek van het scherm.

U ziet nu een nieuwe reeks rapporten met uw gekozen datumbereik.

23. Hoe doelbereiken wijzigen ?

Wanneer u glucoserapporten aanmaakt, kunt u wellicht sommige van de standaardinstellingen aanpassen aan de doelen die u en uw zorgverlener voor u hebben bepaald. Om het glucosedoelbereik te wijzigen dat in sommige rapporten verschijnt, opent u 'Rapportinstellingen' en bewerkt u uw 'Doelbereik'.

Stap 1: Uw glucosegegevens uploaden
Als u niet zeker bent hoe u glucosegegevens van uw glucosemeter kan uploaden, volgt u de instructies voor uw specifiek apparaat: “Uploaden van een glucosemeter”

Stap 2: Klik op 'Volledige rapporten bekijken'.
Op uw scherm met de glucosegeschiedenis klikt u op de knop 'Volledige rapporten bekijken'.

Stap 3: Klik op 'Rapportinstellingen'
U ziet nu een scherm met uw gedetailleerde rapporten. Klik op het tabblad 'Rapportinstellingen' onderaan het scherm om een venster met al uw rapportinstellingen te openen.

Stap 4: Voer uw doelbereik in
Voer uw bewerkingen uit in de velden 'Doelbereik' die onderaan het venster “Rapportinstellingen” verschijnen.

NB: U kunt alleen uw doelen instellen volgens het minimum en maximum toegestane bereik voor uw meter.

Stap 5: Klik op 'Rapporten Genereren'
Wanneer u al uw rapportselecties hebt gedaan, klikt u op de knop 'Rapporten genereren' onderaan rechts.

U ziet een reeks rapporten met uw nieuwe instellingen.

24. Hoe doelen vóór/na maaltijd wijzigen ?

Wanneer u glucoserapporten aanmaakt, kunt u wellicht sommige van de standaardinstellingen aanpassen aan de doelen die u en uw zorgverlener voor u hebben bepaald. Om de doelen vóór of na maaltijd te wijzigen die in het rapport 'Maaltijdpatronen' verschijnen, opent u 'Rapportinstellingen' en klikt u op de blauwe link 'Bewerken' op Maaltijdpatronen.

NB: Het rapport 'Maaltijdpatronen' is alleen beschikbaar voor personen die de FreeStyle InsuLinx-meter gebruiken.

Stap 1: Upload uw glucosegegevens
Als u niet zeker bent hoe u glucosegegevens van uw glucosemeter kan uploaden, volgt u de instructies voor uw specifieke apparaat: 'Uploaden van een glucosemeter'

Stap 2: Klik op 'Volledige rapporten bekijken'.
Op het scherm met de glucosegeschiedenis klikt u op de knop 'Volledige rapporten bekijken'.

Stap 3: Klik op 'Rapportinstellingen'
U ziet nu een scherm met uw gedetailleerde rapporten. Klik op het tabblad 'Rapportinstellingen' onderaan het scherm om een venster met al uw rapportinstellingen te openen.

Stap 4: Klik op de blauwe link 'Bewerken' op Maaltijdpatronen
Wanneer het venster 'Rapportinstellingen' open is, dient u alle voor u beschikbare rapporten te zien. Klik op het rapport 'Maaltijdpatronen' op de blauwe link 'Bewerken'.

Stap 5: Voer de juiste doelen in en klik op 'Opslaan'
Voer uw bewerkingen uit voor het 'Doelbereik vóór maaltijd' en 'Doelbereik na maaltijd' en klik op 'Gereed'.

Stap 6: Klik op 'Rapporten Genereren'
Wanneer u al uw rapportselecties hebt gedaan, klikt u op de knop 'Rapporten genereren' onderaan rechts.

U ziet een nieuwe reeks rapporten met uw nieuwe instellingen.

25. Hoe glucosedrempels wijzigen ?

Wanneer u glucoserapporten aanmaakt, kunt u wellicht sommige van de standaardinstellingen aanpassen aan de doelen die u en uw zorgverlener samen hebben bepaald. Om de glucosedrempels te wijzigen die in sommige rapporten verschijnen, opent u 'Rapportinstellingen' en bewerkt u uw Laag en/of Hoge glucosedrempel.

Stap 1: Upload uw glucosegegevens
Als u niet zeker bent hoe u uploadt van uw glucosemeter, volgt u de instructies voor uw specifieke apparaat: 'Uploaden van een glucosemeter'

Stap 2: Klik op 'Volledige rapporten bekijken'.
Op het scherm met de glucogeschiedenis klikt u op de knop 'Volledige rapporten bekijken'.

Stap 3: Klik op 'Rapportinstellingen'
U ziet nu een scherm met uw gedetailleerde rapporten. Klik op het tabblad 'Rapportinstellingen' onderaan het scherm om een venster met al uw rapportinstellingen te openen.

Stap 4: Voer uw drempels in
Voer uw bewerkingen uit in de velden Lage en/of Hoge glucosedrempel die onderaan het venster 'Rapportinstellingen' verschijnen.

Stap 5: Klik op 'Rapporten Genereren'
Wanneer u alle rapportselecties hebt uitgevoerd, klikt u op de knop 'Rapporten genereren' in de rechteronderhoek van het scherm.

U ziet een reeks rapporten met uw nieuwe instellingen.

26. Hoe mijn rapporten met mijn zorgverlener delen ?

Er zijn drie manieren om rapporten te delen met uw arts, verpleegkundige of andere zorgverlener via LibreView. Kies uw voorkeursoptie en volg een van de links hieronder voor gedetailleerde instructies.

Optie 1: Verbind met de LibreView-account van uw zorgverlener5
De gemakkelijkste manier om uw glucosegegevens te delen is uw LibreView-account te verbinden met de account van uw zorgverlener. Nadat u deze link hebt ingesteld, heeft uw zorgverlener automatisch online toegang tot uw rapporten telkens dat u uw gegevens uploadt.

Optie 2: Gedetailleerde rapporten e-mailen
Als u het e-mailadres van uw zorgverlener hebt, kunt u direct rapporten e-mailen.

Optie 3: Druk gedetailleerde rapporten af
U kunt ook rapporten thuis downloaden en afdrukken alsook deze naar uw volgende afspraak meebrengen.

27. Hoe rapporten e-mailen ?

Om gedetailleerde glucoserapporten te e-mailen zoekt u de juiste patiënt, selecteert u de rapporten die u wilt bekijken en klikt u op de groene knop 'E-mail'.

Stap 1: Upload uw glucosegegevens
Als u niet zeker bent hoe u glucosegegevens van uw glucosemeter kan uploaden, volgt u de instructies voor uw specifieke apparaat: 'Uploaden van een glucosemeter'

Stap 2: Klik op 'Volledige rapporten bekijken'
Op het scherm met de glucosegeschiedenis klikt u op de knop 'Volledige rapporten bekijken'. Na een moment ziet u een reeks rapporten op het scherm.

Stap 3: Klik op 'E-mail' onderaan het scherm.

Selecteer het selectievakje om de vermelde voorwaarden te bevestigen en klik daarna op 'Rapporten versturen'. De rapporten worden naar uw LibreView-account e-mailadres verstuurd.

28. Hoe één rapport van meerdere meters aanmaken ?

Als u meer dan één glucosemeetsysteem gebruikt om uw glucose te controleren, kunt u rapporten aanmaken die gegevens combineren van al uw apparaten. Upload glucosegegevens van elk apparaat en controleer daarna het scherm 'Beschikbare meters' om ervoor te zorgen dat al uw glucosemonitors actief zijn (niet verborgen) alvorens rapporten aan te maken.

Opmerking voor FreeStyle Libre en FreeStyle LibreLink4 gebruikers: Het LibreView-systeem gebruikt alleen de gegevens van het apparaat dat het laatst werd gebruikt om uw sensor te scannen. Ga naar het venster 'Beschikbare meters' om te kiezen uit welk apparaat u gegevens wilt halen. Volg de stappen hierna om het venster 'Beschikbare meters' te openen.

Stap 1: Open uw scherm 'glucosegeschiedenis'
Meldt u aan op uw LibreView-account om toegang te verkrijgen tot uw scherm met de glucosegeschiedenis.

Stap 2: Klik op 'Volledige rapporten bekijken'
Op het scherm met de glucosegeschiedenisklikt u op de groene knop 'Volledige rapporten bekijken'.

Stap 3: Selecteer meters
In het venster 'Beschikbare meters', moeten alle meters die u in uw rapporten wilt opnemen het "groene oog" symbool hebben in de kolom Tonen/verbergen.

Verschillende type meters kunnen verschillende rapporten genereren. Kies een meter uit de lijst als de Primaire meter. Dit bepaalt welk type rapporten u kunt genereren; gegevens van de andere meters worden opgenomen in de rapporten waar relevant.

Maaltijdinsulinerapporten Basisrapporten
FreeStyle Insulinx X
Andere bloedglucosemeters X

Wanneer u klaar bent met uw selecties klikt u op 'Gereed'. Na een moment ziet u een nieuwe reeks rapporten met gegevens van alle door u geselecteerde meters.

29. Wat is HbA1c?

De HbA1c-waarde is een waarde die wordt geraamd op basis van de gemiddelde glucosewaarde die werd verkregen door de meter over de geselecteerde periode. De HbA1C-waarde wordt berekend door middel van een formule uit onderstaande publicatie6. De Hba1c-waarde is niet bestemd om de HbA1c-waarde die werd verkregen in het laboratorium te vervangen of te voorspellen. U kunt deze waarde echter wel gebruiken om de schommelingen in uw HbA1c in de loop van de tijd te volgen.

1 Alleen Abbott Diabetes Care glucosemonitors.

2 FreeStyle Libre is niet overal beschikbaar waar LibreView is uitgegeven.

3 De patiëntversie van het LibreView-systeem werkt alleen met Abbott Diabetes Care glucosemonitors en de FreeStyle LibreLink mobiele app. De FreeStyle LibreLink app is niet overal beschikbaar waar LibreView op de markt is.

4 FreeStyle Libre en FreeStyle LibreLink zijn wellicht niet overal waar LibreView is uitgegeven, beschikbaar.

5 De patiëntversie van het LibreView-systeem werkt alleen met Abbott Diabetes Care glucosemeters.

6 Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care. 2008; 31 : 1473-1478.

1. Heb ik de FreeStyle Libre-software nodig om het FreeStyle Libre-systeem te gebruiken?

Neen, de FreeStyle Libre-software is niet onontbeerlijk voor het gebruik van uw FreeStyle Libre-systeem, maar het is een informatiemanagementsysteem dat u kan helpen bij het analyseren van de glucosegegevens en de evolutie ervan.

2. Hoe kan de FreeStyle Libre-software mij helpen?

De software kan belangrijke informatie en trends van uw glucosespiegel identificeren. Bijvoorbeeld, u zult misschien merken dat op bepaalde uren uw glucosespiegel altijd stijgt of daalt zodat u zich kunt concentreren op deze ogenblikken van de dag. U kunt de software ook gebruiken om bepaalde meterfuncties te configureren of te activeren (voor meer informatie, zie 'Kan ik de software gebruiken om de parameters van mijn meter te configureren of te wijzigen?').

3. Hoeveel kost de FreeStyle Libre-software?

De software is gratis en heeft geen vervaldatum; u kunt hem dus zo lang u wilt gebruiken.

4. Is de FreeStyle Libre-software compatibel met Windows 7, 8 of 10?

Ja, de software is compatibel met de volgende Microsoft Windows-bestuurssystemen:

• Microsoft Windows 7 (32/64)
• Microsoft Windows 8 (32/64)
• Microsoft Windows 10 (32/64)

5. Is de FreeStyle Libre-software compatibel met een Mac?

Ja, de FreeStyle Libre-software is compatibel met het volgende Mac OS-systeem: OS X El Capitan.

6. Heb ik administratorrechten nodig om de FreeStyle Libre-software te installeren?

Als u andere software kunt installeren op uw computer, kunt u ook de FreeStyle Libre-software installeren. Als u niet gemachtigd bent om software op uw computer te installeren, bijvoorbeeld op uw werk, dient u contact op te nemen met uw administrator om het programma te installeren.

7. Kan ik de FreeStyle Libre-software gebruiken om de parameters van mijn meter te configureren of te wijzigen?

Ja, u kunt de software gebruiken om volgende functies van uw meter te configureren of te wijzigen:

Datum en uur: u kunt de datum en het uur van de meter wijzigen zodat ze overeenkomen met de datum en het uur van de computer door te klikken op de knop 'Updaten'. U kunt ook de klok wijzigen - in modus 12 of 24 uur. Let op: het is zeer belangrijk om de tijd en datum juist in te stellen. Deze waarden zijn van invloed op de gegevens en instellingen van de meter.

Geluiden en trillingen: u kunt het volume van de tonen van de kennisgevingen van de meter wijzigen door het activeren of deactiveren van de toon van de kennisgeving, de trillingen van de kennisgeving en de toon van de toetsen.

Taal: U kunt de taal op uw meter wijzigen (optie alleen beschikbaar voor meertalige meters)

Glucosedoelbereik: u kunt uw glucosedoelbereik bepalen.

Overleg met uw zorgverlener om uw glucosedoelbereik te bepalen. Dit kan ingesteld worden tussen 70 en 180 mg/dL.

Opmerking: uw glucosedoelbereik wordt weergegeven in glucosegrafieken op de meter en wordt gebruikt voor het berekenen van uw 'tijd' binnen het doelbereik.

Profiel van de meter: u kunt de naam en/of ID (identificatie) wijzigen die op de rapporten zullen worden afgedrukt. De naam en het ID zullen in de meter opgeslagen worden, maar zullen niet zichtbaar zijn op de meter zelf.

Notities: notities kunnen samen met de resultaten van uw glucosemetingen opgeslagen worden. U kunt een notitie toevoegen op het moment van uw glucosemeting of binnen de 15 minuten nadat uw meting werd verkregen. U kunt de parameters van uw dagelijkse activiteiten opvolgen: voeding, insuline, lichamelijke activiteiten en behandeling.

Herinneringen gebruiken: u kunt herinneringen instellen om u eraan te herinneren uw glucose te controleren en insuline te nemen. U kunt zelfs uw eigen gepersonaliseerde herinneringen creëren.

8. Hoe kan ik de updates voor de software vinden?

Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een bericht op het welkomstscherm van de FreeStyle Libre-software. Volg de instructies op het scherm om de softwaren te updaten.

NB: een actieve internetverbinding is noodzakelijk om de kennisgeving van de updates te kunnen ontvangen.

9. Kan ik de gegevens van mijn FreeStyle Libre-systeem naar een zorgverlener doorsturen?

Wij moedigen aan om uw gegevens altijd te delen met uw professionele zorgverlener,s want zij kunnen u helpen om weloverwogen behandelingsbeslissingen te nemen. Download gratis de FreeStyle Libre-software op de website www.FreeStyleLibre.be

10. Ik weet niet hoe ik een van de rapporten van de software moet gebruiken of interpreteren.

Raadpleeg de 'Handleiding voor de gebruiker' van de software of vraag raad aan uw zorgverlener wanneer u de rapporten niet kunt begrijpen of gebruiken.

11. Wat is HbA1c?

De HbA1c-waarde is een waarde die wordt geraamd op basis van de gemiddelde glucosewaarde die werd verkregen door de meter over de geselecteerde periode. De HbA1C-waarde wordt berekend door middel van een formule uit onderstaande publicatie1. De Hba1c-waarde is niet bestemd om de HbA1c-waarde die werd verkregen in het laboratorium te vervangen of te voorspellen. U kunt deze waarde echter wel gebruiken om de schommelingen in uw HbA1c in de loop van de tijd te volgen.

12. Wat is het variabiliteitsprofiel van glucose?

Het variabiliteitsprofiel van glucose, dat op verschillende rapporten wordt vermeld, geeft een visuele weergave van de evolutie van de glucosespiegel in de loop van de tijd. De gegevens van de glucosemetingen over 5 dagen of meer, worden gecombineerd en op een unieke grafiek van 24 uur geplaatst. Door de gegevens op deze manier weer te geven, kunt u de variabiliteitstrends zien die gemeenschappelijk kunnen zijn voor een welbepaald ogenblik van de dag.

13. Wat betekenen de statistieken van mediaan en de percentielen op de rapporten?

Mediaan: de helft van de glucosegegevens bevindt zich boven deze lijn en de andere helft bevindt zich onder het

25e tot het 75e percentiel: de zone waar zich 25 % tot 75 % van de glucosegegevens bevinden die door de sensor werden opgeslagen (of 50 % van de gegevens).

10e tot 90e percentiel: de zone waar zich 10 % tot 90 % van de glucosegegevens bevinden die door de sensor werden opgeslagen.

14. Hoeveel notities kan ik toevoegen of creëren?

Er zijn 5 standaardnotities en 6 gepersonaliseerde notities die u kunt creëren, dus in totaal 11 notities.

15. Hoeveel herinneringen kan ik toevoegen of creëren?

U kunt maximaal 12 herinneringen creëren.

1 Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care. 2008;31: 1473-1478.

1. Wat is FreeStyle Auto-Assist 2.0?

Met deze software kunt u eenvoudig uw glucosegegevens bijhouden. Het FreeStyle Auto-Assist 2.0-systeem biedt handige grafieken en hulpmiddelen voor het evalueren en analyseren van glucosemetingen, koolhydraatinname en andere levensstijlgerelateerde factoren met betrekking tot diabetes. Deze bevindingen kunnen helpen bij het identificeren van trends die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van een effectief diabetesgezondheidsmanagementprogramma.

2. Welke bloedglucosemeters zijn compatibel met het FreeStyle Auto-Assist 2.0-systeem?

• FreeStyle Freedom Lite
• FreeStyle InsuLinx

3. Welke rapporten zijn beschikbaar met het FreeStyle Auto-Assist 2.0-systeem?

• Het instantrapport
• Standaard dagrapport
• Het logboek voor zelfcontrole
• Het rapport ‘Dagelijkse statistieken’
• Average Meal Event Report (alleen beschikbaar voor FreeStyle InsuLinx)
• Player Settings Report (alleen beschikbaar voor FreeStyle InsuLinx)

4. Hoe kan ik de gegevens zien als deze eenmaal in het FreeStyle Auto-Assist-systeem zijn opgeslagen?

Statistische en andere berekeningen worden automatisch uitgevoerd op de gegevens, en de resultaten worden in tabellen en grafieken geplaatst. Een rapport is een of een combinatie van deze grafieken, ontworpen om nuttige informatie voor gezondheidsbeheer te presenteren.

5. Kan ik mijn gegevens delen?

Ja. Met het FreeStyle Auto-Assist 2.0-systeem kunt u uw gegevens op verschillende manieren delen, waaronder afdrukken, faxen en e-mailen.

6. Kan ik het FreeStyle Auto-Assist 2.0-systeem gebruiken om snel te downloaden en de resultaten vervolgens af te drukken?

Ja. Met het FreeStyle Auto-Assist 2.0-systeem kunt u uw favoriete rapporten direct afdrukken na het downloaden van uw meter. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een meer gedetailleerde uitleg.

 • FreeStyle

  FreeStyle
  Lite Strips

 • FreeStyle

  FreeStyle
  Precision Strips

1. Wat is de nauwkeurigheid van FreeStyle Lite-teststrips?

FreeStyle Lite-teststrips zijn correct. FreeStyle Lite-teststrips met GDH-FAD-chemie minimaliseren de interferentie van 22 veel voorkomende stoffen, zoals paracetamol, ascorbinezuur (vitamine C), urinezuur, maltose en galactose.

2. Hoe werkt ZipWik-technologie op FreeStyle Lite-testelektroden?

De conische ZipWik-lipjes werken door de oppervlaktespanning van het bloedmonster (meniscus) te verbreken, waardoor een eenvoudige bloedtoevoer en snelle absorptie op de teststrip mogelijk is. Het resultaat is een eenvoudig te gebruiken teststrip, ontworpen om de algehele glucosetestervaring te verbeteren.

3. Is een kalibratie vereist met de FreeStyle Lite-strips?

FreeStyle Lite-strips hoeven niet te worden gekalibreerd.

4. Kan FreeStyle Freedom Lite worden gebruikt voor testen op alternatieve huidzones?

Het FreeStyle Freedom Lite-systeem is alleen bedoeld voor vingerafdrukken en is niet bedoeld voor gebruik op andere huidzones.

5. Wat is het bereik van glucoseresultaten voor het FreeStyle Freedom Lite-systeem?

Het bereik van glucoseresultaten voor het systeem is 20 - 500 mg/dL.

1. Welke teststrips moet ik gebruiken met de FreeStyle Precision Neo-meter?

FreeStyle Precision Neo is alleen bedoeld voor gebruik met FreeStyle Precision-teststrips.

2. Heb ik een voorschrift nodig om FreeStyle Precision-elektroden te kopen?

FreeStyle Precisie-elektroden zijn zonder voorschrift verkrijgbaar.

3. Waar kan ik een FreeStyle Precision Neo-meter en FreeStyle Precision-strips kopen?

De FreeStyle Precision Glucose-meter en FreeStyle Precision-strips zijn verkrijgbaar bij de apotheek of bij de diabetesconventie. Vraag uw apotheker of diabeteseducator!

4. Kan FreeStyle Precision Neo worden gebruikt voor testen op alternatieve huidzones?

Het FreeStyle Precision Neo-systeem is alleen bedoeld voor vingerafdrukken en is niet bedoeld voor gebruik op andere huidzones.

5. Wat is het glucoseresultaatbereik voor het FreeStyle Precision Neo-systeem?

Het bereik van glucoseresultaten voor het systeem is 20 - 500 mg/dL.

Een andere vraag?

Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoon
Vraag *
 

Geef ons feedbackgeneric image
FreeStyle Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt volgens de nieuwe EU GDPR/AVG-richtlijnen (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Bekijk het Privacybeleid hier.

Ok